Zgrada kod kamenog mosta

Zgrada se nalazi na prelijepoj i atraktivnoj lokaciji, nadomak Kamenog mosta i Olimpijskog bazena, kao i zatvorenog bazena.

Objekat je spratnosti G+P+3+Pe. U osnovi pravougaonog oblika, dužim stranama se proteže u pravcu istok-zapad. Na suterenskoj etaži organizovane su dvije manje garaže. Na ostalim etažama organizovane su stambene jedinice različitih struktura. Na prizemlju je organizovano 10 stanova, i to: 5 jednosobnih, 3 dvosobna i 2 trosobna. Na prvom, drugom i trećem spratu je takođe organizovano po 10 stanova, od čega 4 jednosobna, 4 dvosobna i 2 trosobna. Na povučenoj etaži, organizovano je 6 stanova i to: 2 jednosobna, 2 dvosobna i 2 trosobna penthausa. Svi stanovi imaju balkone (lođe ili terase). Predviđena je prinudna ventilacija onih kuhinja i sanitarnih prostorija koje nemaju prirodno provjetravanje.

Sve vanjske pozicije u stanovima su od PVC stolarije, višekomornih profila sa termoprekidom, zastakljenih termoizolacionim staklom. Vanjske pozicije na ulazima u stambeni dio objekta i poslovni prostor su od aluminijumskih profila sa termoprekidom, zastakljenih termoizolacionim staklom.  Pragovi unutrašnjih i balkonskih vrata i klupice na prozorima su od kamena d=2cm.Na ulazima u stanove su puna jednokrilna BLINDO vrata. Krilo vrata obloženo je sa vanjske i unutrašnje strane furnirom u boji drveta i lakirano mat lakom, a vrata su opremljena špijunkom.
Zidovi i plafoni su krečeni disperzivnom bojom sa prethodnim gletovanjem površina. Podovi u ulaznom holu, poslovnim prostorima i hodnicima u stambenim dijelovima se oblažu pločama od paljenog granita d=2cm položenog u ljepilo preko estriha.
Stepenišni podesti, gazišta i čela stepenica oblažu se kamenim pločama od paljenog granita postavljenim u sloj cementnog maltera. Podovi u sanitarnim čvorovima, kuhinjama i hodnicima u stanovima su obloženi protivkliznim keramičke pločice, koje se postavljaju na odgovarajućem ljepilu za keramiku.
U ostalim stambenim prostorijama pod je hrastov parket, postavljen na odgovarajućem ljepilu na ravnu, suvu i čistu podlogu. Zidovi u  kuhinjama se oblažu keramičkim pločicama na odgovarajućem ljepilu za keramiku do visine od 160 cm.
Zidovi u sanitarnim čvorovima se oblažu keramičkim pločicama na odgovarajućem ljepilu za keramiku do visine spuštenog stropa (dampe).
Vertikale vodovoda i kanalizacije oblažu se gips kartonskim pločama.
Termoizolacija fasade se izrađuje od ploča kamene vune d=8cm sa odgovarajućim učvršćenjem za fasadne zidove od blok opeke, te potrebnim ugaonim i soklenim tipskim AL profilima, sve prema uputstvima proizvođača odabranih ploča. Termoizolacija  se polaže na  sve zidove ispod završnog sloja ventilisane fasade.
Dijelovi fasade, oblažu se pločama od  autohtonog, poluobrađenog kamena sitnije vodoravne strukture, različitih dimenzija, debljine 2cm učvršćene čeličnim trnovima za fasadne zidove. Kamene ploče se postavljaju preko TI ploča. Vrsta i obrada kamenih ploča po zboru projektanta.
Ostali dijelovi fasade, izrađuje od sitnozrnog dekorativnog maltera sa postavljanjem staklene mrežice preko termo ploča, te odgovarajućom pripremom i gletovanjem svih podložnih površina prema uputstvu proizvođača odabrane fasade.

Položaj planiranog stambenog objekta, je pravca istok-zapad, usklađen sa granicom urbanističke parcele na kojoj se gradi, te sa pravcem pružanja novoplaniranih saobraćajnica. Kolski pristup objektu planiran je sa južne strane, preko novoplanirane  saobraćajnice.
Na zapadnoj strani objekta planirana je izgradnja  rampe i vanjskog stepeništa. Glavni pješački ulaz u stambenu zgradu nalazi se sa sjeverne strane i to na nivou prizemlja.
Budući da je u pitanju objekat sa namjenom kolektivnog stanovanja, nije predviđeno izvođenje ograde oko parcele na kojoj se gradi.